1998'den 2010'a Türkiye'de kişibaşı milli gelir

2009-11-06 23:32:00
1998'den 2010'a kişibaşı milli gelir 

2009 Yılı Programında bu yıl 14 bin 761 doları bulacağı tahmin edilen SGP'ye göre kişi başına gelir, küresel krizin etkisiyle 2010 Programına göre, 2009'da bu rakamın 1625 altında gerçekleşecek.İşte yıl yıl milli gelir rakamları:

1998'den 2010'a kişibaşı milli gelir

Satınalma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına milli gelir (SGP-KBMG) bu yıl, tahmin edilenin 1625 bin dolar altında kalacak.

2009 Yılı Programında bu yıl 14 bin 761 doları bulacağı tahmin edilen SGP'ye göre kişi başına gelir, küresel krizin etkisiyle 2010 Programına göre, 2009'da bu rakamın 1625 altında, 13 bin 136 dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunuldu.

SGP'ye göre, kişi başına milli gelirin 2010 yılı sonunda ise 13 bin 647 dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

2010 Programına göre yıl ortası nüfusu ise bu yıl 71 milyon 897 bin, gelecek yıl da 72 milyon 698 bin olacak.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ise 2010 Programına göre, bu yılın sonunda 946 milyar 678 milyon liraya, gelecek yıl da 1 trilyon 28 milyar 802 milyon liraya ulaşacak.

GSYH, 2009 Programında bu yıl için 1 trilyon 111 milyar 438 milyon lira olarak tahmin edilmişti. Başka bir deyişle önceki programda öngörülen milli gelir rakamına, 2010 yılında da ulaşılamayacak.

YILLARA GÖRE SEYİR

SGP'ye göre kişi başına milli gelirin yıllara göre seyri incelendiğinde ise yıl ortası nüfusunun 62 milyon 464 kişi olduğu 1998 yılında bu rakam 8 bin 573 dolardı.

Türkiye'nin yıl ortası nüfusunun 66 milyon 9 bin kişiye ulaştığı 2002 yılında kişi başına gelir 8 bin 667 dolar düzeyindeydi.

Kişi başına gelir 2006 yılında 12 bin 688 dolara, nüfus ise 69 milyon 421 bine ulaşmıştı.

SGP'ye göre kişi başına milli gelirin 1998 yılından bu yana en yüksek olduğu yıl ise 2008 yılı oldu. Söz konusu yılda yıl ortası nüfusu 71 milyon 79 bin, kişi başına gelir ise 14 bin 41 dolar düzeyindeydi.

SGP'ye göre kişi başına gelir 2009 yılında 13 bin 136 dolara gerileyeceği tahmin ediliyor.

SGP NEDİR?

Satın alma gücü paritesi; genel bir tanımla aynı nitelikteki ürün ya da ürünlerin farklı bölgelerde kaç paraya alındığının belirlenmesi işlemine deniyor.

Uluslararası anlamda ise ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılaşmasını yok eden para birimi dönüştürme oranı.

Daha basit anlatımıyla, ABD'de 1 dolara alınan bir sepet malın Türkiye'de kaç paraya alınabildiğini gösteriyor. Bu yolla da ABD fiyatları baz alınarak Türkiye'deki milli gelirin yeniden hesaplanıyor ve satın alma gücü paritesiyle milli gelir bulunuyor.

2010 Yılı Programına göre, cari fiyatlarla Türkiye'nin 1998 yılından bu yana yıl ortası nüfusu, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), kişi başına milli gelir (KBMG) ve satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına düşen milli geliri (SGP-KBMG) şöyle:

NÜFUS GSYH KBMG SGP-KBMG
YILLAR (Bin Kişi) (Milyon TL) (ABD Doları) (ABD Doları)
------ ---------- ----------- ------------ ------------
1998 62.464 70.203 4.322 8.573
1999 63.366 104.596 3.953 8.171
2000 64.259 166.658 4.158 9.159
2001 65.135 240.224 3.016 8.618
2002 66.009 350.476 3.529 8.667
2003 66.873 454.781 4.548 8.800
2004 67.734 559.033 5.802 10.177
2005 68.582 648.932 7.056 11.386
2006 69.421 758.391 7.643 12.688
2007 70.256 843.178 9.221 13.455
2008 71.079 950.098 10.285 14.041
2009(x) 71.897 946.678 8.456 13.136
2010(xx) 72.698 1.028.802 8.821 13.647


(x) 2009 yılı için DPT'nin gerçekleşme tahmini

(xx) 2010 Yılı Programı

2009 Yılı Programına göre cari fiyatlarla Türkiye'nin 1998 yılından bu yana yıl sonu nüfusu, GSYH, kişi başına milli gelir ve SGP'ye göre kişi başına düşen milli geliri ise şöyle;

NÜFUS (x) GSYH KBMG SGP-KBMG
YILLAR (Bin Kişi) (Milyon TL) (ABD Doları) (ABD Doları)
------ ---------- ----------- ------------ ------------
1998 62.618 70.203 4.311 8.552
1999 63.532 104.596 3.943 8.149
2000 64.441 166.658 4.146 9.134
2001 65.342 240.224 3.006 8.591
2002 66.237 350.476 3.517 8.637
2003 67.123 454.781 4.531 8.767
2004 68.000 559.033 5.779 10.137
2005 68.867 648.932 7.027 10.852
2006 69.732 758.391 7.609 11.588
2007 70.586 853.636 9.305 13.023
2008(xx) 71.419 994.315 11.228 13.998
2009(xxx) 72.240 1.111.438 10.913 14.761

(x) Yıl Sonu Nüfusu
(xx) DPT Tahmini
(xxx) 2009 Yılı Programı

AA

haber7

3239
0
0
Yorum Yaz